Naše služby

Vedení účetnictví

Vedeme účetnictví fyzickým i právnickým osobám, včetně přípravy daňového přiznání daně z příjmů, vyhotovení přiznání daně z přidané hodnoty, silniční daně a dalších. Součástí je pravidelné sestavování předběžné uzávěrky a informace klienta o stavu hospodaření, příp. daňových povinností...

Vedení daňové evidence

Vedeme daňovou evidenci fyzickým osobám, včetně přípravy daňového přiznání daně z příjmů, vyhotovení přiznání daně z přidané hodnoty, silniční daně a dalších. Součástí je pravidelné sestavování předběžného výsledku hospodaření a informace klienta o jeho stavu, příp. daňových povinností...

Ostatní služby

Zajistíme odbornou právní pomoc i pomoc finančních poradců - pojištění, stavební spoření, penzijní připojištění, úvěrování fyzických osob i podnikatelských subjektů. Sestavujeme klientům žádosti o úvěr, včetně všech příloh a zastupujeme klienty při jednání s bankou jako i správy běžného účtu a platebních příkazů...

Mzdová a personální agenda

Zpracujeme klientem dodanou docházku a podle klientova systému odměňování vypočítáme veškeré mzdové náležitosti - výplatní lístky, přehledy na OSSZ, přehledy na ZP. Dále vystavíme platební příkaz na veškeré odvody, srážky a vyplacené mzdy. Součástí této agendy je i sepsání pracovních smluv, podání přihlášek zaměstnanců i zaměstnavatelů. Provádíme evidenci srážek zaměstnanců - spoření, pojištění, zákonné srážky.

Administrativa

V rámci administrativy poskytujeme klientům odbornou pomoc se sepisem různých podání, případně je i sami sepisujeme a podáváme. Zajišťujeme i služby spojené s umístěním sídla firmy jako je vedení a zajištění korespondence...